Japanse Puzzels

link to English page
Japanese Puzzles

home T&O Japanse Puzzels site
downloaden T&O Japanse Puzzels programma
als U een vraag hebt over het T&OJapanse Puzzels programma

Uitleg Japanse Puzzels.

De getallen boven of links van de Japanse Puzzel geven aan
hoeveel aaneengesloten gekleurde vakjes in de betreffende kolom
of op de betreffende regel staan.

Een paar eenvoudige voorbeelden:De getallen boven de puzzel geven aan hoeveel aaneengesloten
zwarte vakjes in de kolom onder elk getal te vinden zijn.
De getallen links van de puzzel geven aan hoeveel aaneengesloten
zwarte vakjes op de regel rechts van elk getal te vinden zijn.De getallen in de gekleurde vakjes geven aan hoeveel aaneengesloten
vakjes van die kleur in de puzzel te vinden zijn.

De getallen slaan steeds op de bijbehorende kleuren: zwart, rood en
groen in de voorbeelden. De witte vakjes worden nooit door getallen
aangegeven

Bij de grotere Japanse Puzzels kan het een heel gezoek zijn
voordat de vakjes goed ingekleurd zijn.
Maar de getallen kloppen precies met het aantal aaneengesloten
gekleurde vakjes, dus is het een kwestie van goed kijken en logisch
nadenken!

Vaak is het handig om te beginnen met die regels en kolommen
waar de getallen maar één mogelijkheid open laten.
Dat is bijvoorbeeld 't geval als een puzzel 20 vakjes breed is
en het getal 20 ergens voor een regel staat - die regel is dan
helemaal gevuld.


by T&O Software